Yayın İlkeleri

Troopen.com, bir çok konuda sizlere içerikler ve haberler sunan, kullanıcısı ile interaktif bir ortamda iletişim halinde olan ve bu amaçlar doğrultusunda, belirli yayın ilkelerini benimsemiştir.

Yayın hayatına Türkiye’de başlayan en güncel içerik platformu olan, TROOPEN Yayın İlkeleri olarak önemsediğimiz değer ve standartların gerçekleşmesi zorunludur.

Buradaki ilkeler hem bizler hem de siz kullanıcılar için tüm troopen.com içeriğinin toplumun için şeffaf olmasını beklediğimiz doğru uygulamaları kurallaştırmaktadır:

Biz ilkelerimizi 5 temel düzen üzerine kurduk. Bu ilkeleri, hem bizim dünya görüşümüz hemde yayın ilkelerimiz olarak sizlere sunuyoruz.

ÖNCELİKLE SAYGI

 • Troopen olarak dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkan vermeyiz.
 • Kurumları ve kuruluşları eleştirirken, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.
 • İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haber yapmayız.
 • Şiddeti özendirecek tüm içerikleri yasaklarız.
 • Suçu kesinleşmeden kimseye suçlu ilan etmeyiz.
 • İçeriklerimizin ve haberlerimizin, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayınlardan kaçınırız.

EDİTORYAL DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK

 • Troopen olarak hem siyasetten hemde devlet politikalarından bağımsız bir yaklaşımı benimsemekteyiz.
 • Tüm ziyaretçilerimiz ve yazarlarımız içeriklerimizin ticari baskı veya kişisel çıkarlardan uzak olduğunu bilmelidir.
 • Ayrıca içeriklerimiz tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunmasına önem veririz.
 • Bizim benzerimiz sitelerden içerik almamaya önem gösteririz.
 • İçeriklerde toplanan bilgilerin kaynak belirtilmeksizin yayınlanmasını önleriz.
 • Hedeflerimiz oluşturduğumuz içeriklerin veya haberlerin gündemi yakalaması ve gündemin nabzını tutmasına özen gösteririz.
 • Editörlerimiz, yazarlarmız ve üyelerimizden haber ve içerikleri ahlakın ön planda tutmasını isteriz.

TROOPEN'DA TARAFSIZLIK VE FİKİR ÇEŞİTLİLİĞİ

 • Tüm içeriklerimizi ve işlediğimiz konuları bir çok bakış açısından değerlendiririz. O şekilde üretmeye özet gösteririz.
 • Bu nedenle bireysel görüşler değil objektif bakış açısını önemseriz.
 • Bu sebeple, bireysel görüşlerden ziyade, nesnel davranmaya çalışırız.
 • Sitemizdeki içeriklerin çoğunu editörlerimiz oluştursa da kullanıcılarımızın bizlerle paylaştığı içeriklerde fikir çeşitliliği, farklı düşüncelerin temsili, bizim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir.

HER ZAMAN DOĞRULUK

 • Sitede yer alan haber ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanamaz. Bu doğrultuda, insanları yanlışa yönlendirmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunmak, en büyük önceliklerimizden biridir. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, editörlerimizin olmazsa olmaz kurallarının başında gelir.
 • Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

BİZCE KİŞİLİK HAKLARI

 • Bizim için önemli olan temel insan haklarıdır. Biz tüm hizmetlerimizde insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olunmasına özen gösteririz.
 • Kişilerin ve kamu kurumlarının çıkarlarını etkileyecek konularda yayın yapmayız.
 • İzin alınmadan, diğer kişilerin bilgilerini veya fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.
 • İçerik ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.