Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşında Hangi Cepheler Mücadele Ettiğini Hatırlıyoruz?

1.Taaruz Cepheleri

1.1.Kafkasya Cephesi

Açılma Nedenleri

- Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak

- Turhancılığı gerçekleştirmek

- Bakü petrollerine ulaşmak

1915 Yılında hayal perest Enver Paşa 190.000’yakın asker ile Sarıkamış Harekatını başlattı. Buna karşılık Ruslar Ermenilerle birlikte ilerleyerek Trabzona kadar işgal ettiler. Ermeniler Van’da katliam yapıp Van merkezli Ermeni Devleti’ni kurunca bölgeye Tuğgeneral Mustafa Kemal Atandı. Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı. 1917’de Rusların devrim yaşamasıyla birlikte Rusya Savaştan Brest-Litovsk antlaşması ile geri çekildi. İşgal ettiği bölgeleri Osmanlı Devleti’ne geri bıraktı.

1.2.Kanal Cephesi

Açılma Nedenleri

- Kaybedilen Mısır’ı geri almak

- İngiltere’nin sömürge yolları ile bağlantılarını kesmek

Bu cephe Alman’ların isteği üzerine açılmıştır ve Suriye cephesi bu cephenin devamıdır. Tarihte Romani Muharabesi olarak bilinsede ikinci bir Sarıkamış faciası yaşanmıştır.

2.Savunma Cepheleri

2.1.Çanakkale Cephesi

Bu savaşın diğer adlarını biliyormusunuz?

Centilmenler – Aydınlar ve Dardenelya savaşıdır.

Bu cephe Osmanlı Devleti tarafından değil İtilaf devleti tarafından açılmıştır.

Açılma Nedenleri

 • Çanakkale’yi alarak Osmanlı Devlet’inin bağlantı yollarını kapatmak
 • Osmanlının Hindistan bölgesine gitmesini engellemek
 • Ruslara yardım göndermek
 • Rusya’dan faydalanmak

Mustafa Kemal’in Mustafa Kemal olduğu kendini ispatladığı ve kanıtladığı en önemli savaştır. Burada büyük lafını olan ‘’ben size taaruzu değil ölmeyi emrediyorum’’ demiştir..

Sonuçları

 • Savaşın süresinin uzamasına neden olmuştur.
 • Mustafa Kemal Albaylığa terfi etmiştir.
 • Mustafa Kemal Anadoluda tanınan bir komutan haline geldi.
 • Rusya’da ekonomik kriz yaşandı.

Not. Çanakkale cephesi kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal ‘’Hamdolsun İstanbul’u kurtardık’’ demiştir.

2.2.Irak

Açılma Nedenler

 • İtilaf devletleri Rusya’ya karadan yardım göndermek istiyordu.
 • Türk’lerin İran üzerinden Hindistana ulaşması engellenmek isteniyordu.
 • Musul ve Abadan petrolleri ele geçirilmek isteniyordu.

2.3.Suriye – Filistin

Açılma Nedenleri

 • İtilaf devletleri Kutsal bölgeleri ele geçirmek istiyordu.
 • Bölge petrollerini ele geçirmek istiyorlardı.

Bu cephede Fahrettin Paşa yaptığı olağan üstü savunmayla ön plana çıkmıştır.

2.4.Hicaz – Yemen

Açılma Nedenleri

 • Kanal cephesinin devamı niteliğindedir.
 • İtilaf devletlerinin amacı burada Güneydan anadoluya girmektir.
 • Mustafa Kemal Halep ve Hatay arasında bir savunma hattı kurarak başarılı olmuştur.

3.Diğer Cepheler Yardım Cepheleri

Galiçya – Makedonya - Romanya