Kullanıcı Sözleşmesi

Troopen Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), Seyum Interactive (Bundan sonra kısaca "Troopen" olarak anılacaktır.) ile Troopen'a ait http://www.troopen.com'a (Bundan sonra kısaca "Troopen.com" olarak anılacaktır) üye olacak ya da Troopen.com'u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca "Kullanıcı" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 • Troopen.com, üyelerine ve tüm ziyaretçilerine sosyal içerik paylaşımı, yorum ve tartışma yapabileckeleri ortam sağlayan bir güncel içerik platformudur.
 • Kullanıcılar, troopen.com'a üye olarak ve troopen.com sitesine girerek bu sözleşmeyi otomatik olarak kabul edilmiş sayılır.
 • Kullanıcılar, troopen.com'u ziyaret ederken bu Sözleşme'ye, troopen tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya ait olacaktır.
 • Kullanıcı'nın troopen.com'a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan "Kayıt Ol" bağlantısına tıklayarak e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak troopen.com'a üye olması gerekiyor; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.
 • Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
 • Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 • Kullanıcı, troopen.com'a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, troopen'ın Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere troopen.com'un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin troopen tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
 • Kullanıcı, troopen.com'da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan "Üyeliğimi Sil" butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.
 • Kullanıcı, troopen'ın dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda troopen'dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 • Troopen.com'da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca "içerik" olarak anılacak olup; bu içerikler, troopen.com'a üyeler tarafından girileceği gibi troopen.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
 • Troopen.com'a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır.
 • Troopen, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı'ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir.
 • Troopen.com'da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, intihal yapamaz ve yayınlanamaz.
 • Kullanıcı, troopen.com'a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 • Troopen, troopen.com'un belli alanlarını veya kategorilerini, troopen.com'da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 • Troopen.com'a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 • Troopen, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.
 • Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere troopen.com'da yer alan tüm içerikler ile troopen markası ve troopen alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları troopen'a aittir veya troopen tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler troopen'dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; troopen tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı, troopen.com'da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını troopen.com'a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir.
 • Troopen, troopen.com'un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı'nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı'nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı troopen'ın sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple troopen'dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Troopen.com'da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya troopen.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda troopen'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Troopen'nun veya troopen'nun hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, troopen'nun sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı'ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı'nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 • Troopen, Kullanıcı'nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber troopen tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde troopen'nun sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Troopen, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 • Troopen, zaman zaman troopen.com'a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı'nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları troopen'ın kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir.
 • Kullanıcı, troopen.com'daki yenilikler ve reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa troopen.com'ın e-posta gönderim listesine kayıt olabilir.
 • Bu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 • Taraflar, bu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda, troopen'ın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Kullanıcı'nın troopen.com'a belirttiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması durumunda ilgili değişiklikler bu sözleşmeye aktarılacaktır.
 • Bu sözleşmedeki maddelerin bazılarının değişmesi veya silinmesi diğer maddeleri etkilemeyecektir.
 • Bu sözleşme, troopen.com'a yeni gelişmeler eklendikçe veya troopen.com Kullanacılarına yeni taahütlerde bulununca kullanıcılara haber vermeksizin güncelleyebilir.

Üyelik sözleşmesiyle veya troopen.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

Kullanıcı adresleri kişilerin troopen.com'a bildirdiği adres olup, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres olarak geçerli olur. Taraflar mevcut adreslerindeki değişikliklerinde 3 gün içinde birbirlerine iletmelidirler. Ayrıca tüm e-postalar troopen.com tarafından yollanmasından 1 gün sonra otomatik olarak Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcılar bu sözleşmelerde yer alan tüm maddelerin okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahüt eder.

Ünvanı: Oğuzhan Subaşı

Yazışma Adresi: Barboros Mah. Evren Cad. Barboros Hayrettin Paşa Sk. No:4/8 Ataşehir/İstanbul

Telefon:0850 304 59 97

E-Posta:info@troopen.com