Son günlerde oldukça fazla konuşulan konu olan KHK nedir, neden çıkartılır ve kimler çıkarır gibi soruların cevaplarını yazımızda topladık.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde ‘‘Son KHK çıkartılacak’’ açıklamaları ile KHK konusu gündemi uzun süredir meşgul ediyor.

Binlerce kişi KHK’lar ile ilgili daha fazla bilgi toplamak için araştırmalar yapıyor.

KHK Nedir?

KHK açılımı, kanun hükmünde kararname anlamına gelmektedir.

Genel tanımı ise konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekil ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir.

Ülkemizde 1982 Anayasası ile ‘‘Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi vermek’’ Meclis’in görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Anayasanın 91. maddesinde de ayrıca KHK çıkartma yetkisi hususları düzenlenmiştir.

KHK Neden Çıkarılır ve Kimler Çıkarır?

TBMM, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Bakanlar Kurulu KHK teklifi verir ve Resmi Gazetede yayımlatır.

Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, bazı alanlarda KHK düzenlenemez.

Meclisin kapalı olduğu dönemlerde ya da hızlı karar alınması gereken durumlarda KHK düzenlenebilir.

Ancak yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağını gösterir.

KHK’lar Bakanlar Kurulu’nun istifası ve yetkilerinin düşmesi gibi konular gerçekleşsede sona ermez. Bitiş tarihine göre kendiliğinden sonlanır.

Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Fakat KHK’larda ileri bir tarih belirtilmişse, o tarih geçerli kabul edilir.

Bu kararlar TBMM’de aciliyet ile görüşülür. Mecliste reddedilen KHK’lar geçerliliğini kaybeder.

Değişiklikler yine Resmi Gazetede yayınlanır. 

Ancak olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanıp KHK çıkartabilir. Aynı süreç sıkıyönetim olduğunda da yürütülür.

700 Sayılı Son KHK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum için KHK hazırlandı.

Başbakan Binali Yıldırım bu KHK ile ilgili, son KHK olacağını açıkladı.

700 Sayılı KHK’da, Bakanlar Kurulu’nun yetkileri Cumhurbaşkanı’nda toplanıyor.

‘Başbakanlık’ ifadesi yerini ‘Cumhurbaşkanlığı’ ifadesine bırakıyor. Ayrıca tüm Başbakanlık ve Bakanlıklar ifadeleri, Cumhurbaşkanlığı’nın isimleri ve alt görevleri olarak tanımlanıyor.