14. Louis olarak da adlandırılan kral, Fransa tarihinde en uzun süre kral olmuş kişidir.

XIV. Louis 1643 yılında, 5 yaşında tahta geçmiştir.

Louis’ten önce tahtta Kral Naibi Kardinal Nazarin vardı.

14. Louis’in tahtı tam olarak ele geçirmesi, 1661 yılında gerçekleşecekti.

23 yaşında tam anlamıyla tahta hükmeden kral, çağdaş tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıdır.

Louis 1715 yılında vefat edene kadar, 72 yıl krallık yapmıştır.

Kral yönetimde mutlak hakimliğe inanıyordu.

Kazandığı savaşlar sonrasında Almanya’yı parçalara bölmüş ve bu bölgelerde Fransız üstünlüğünü ele geçirmiştir.

Fransa’nın bütünleşmesi gerektiğine inanan kral, ulusal monarşinin bu beraberliği sağlayacağına inanmıştır.

Genişleme Politikası Etkili Olmuştur

Otoritesini sağladıktan sonra Louis, ordusuna güç ve disiplin getirmiştir.

Ordu Louis’ten önce istediği ülkeye hizmet edebiliyordu.

Ordusunu düzenli ve tertipli hale getiren Louis, askerine ilk defa üniforma yaptırdı.

Dış politikada genişleme politikalarını esas alan kral, Ren bölgesini ve İspanya bölgesini ele geçirmeye çalışmıştır.

Bu politikaları hayata geçirmek için İspanya Kralı Charles’in kız kardeşi ile evlenmiştir.

Kral tüm düşüncelerini, diğer devletleri parçalamak üzerine kurmuştur.

İspanya Kralı Charles’in ölümünden sonra büyük mirası olay olmuştur.

Mirasın en büyük hak sahipleri, İspanya Kralı’nın kız kardeşleri ile evli olan Louis ve Habsburg İmparatoru’ndan başkası değildir.

İspanya Kralı bu karışıklığı önceden düşünmüş ve miras için vasiyetini hazırlamıştır.

Vasiyete göre İspanya toprakları parçalanmadan bir bütün olarak 14. Louis'in torununa kalacaktır. Fakat taht hiç bir zaman birleştirilmeyecek ve 14. Louis kabul etmezse Habsburg İmparatoru’nun oğluna verilecektir.

Louis mirası kabul etse de, Habsburg İmparatoru savaşı başlatır.

Savaş sonrasında Utrecht Anlaşması imzalanacak, yıllar sonra İspanya Kralı Louis’in torunu II. Philippe geçecektir.